photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja do Spraw Nauki

Komisja ds. Nauki

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

w kadencji 2016 – 2020

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej: dr hab. Jarosław Chormański, prof. nadzw. SGGW

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak

Sekretarz: dr inż. Michał Wasilewicz

 

Zespół ds. postępowań habilitacyjnych i tytułów naukowych

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak – przewodniczący
 2. dr hab. inż.  Grzegorz Majewski, prof. nadzw. SGGW – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew M. Lechowicz
 5. prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach
 6. prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański

 

Zespół ds. współpracy międzynarodowej

 1. prof. dr hab. inż. Stefan Ignar – przewodniczący
 2. dr Marek Giełczewski – sekretarz
 3. dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk
 4. dr hab. inż. Mirosław Lipiński
 5. dr inż. Marek Chalecki
 6. mgr inż. Piotr Osiński

 

Zespół ds. wydawnictw i publikacji naukowych

 1. dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw. SGGW – przewodniczący
 2. dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik
 4. prof. dr hab. inż. Józef Mosiej
 5. prof. dr hab. Wiesław Nagórko
 6. dr hab. inż. Sławomir Bajkowski
 7. dr hab. inż. Mirosław Lipiński
 8. dr inż. Katarzyna Pawluk
 9. dr inż. Jan Szatyłowicz

 

Zespół ds. oceny przewodów doktorskich

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew M. Lechowicz – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Mosiej – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Ewa Kaznowska – sekretarz
 4. prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak
 5. prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszo
 6. prof. dr hab. inż. Kazimierz Piekut
 7. dr hab. Tomasz Falkowski, prof. nadzw. SGGW
 8. dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz , prof. nadzw. SGGW
 9. dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. nadzw. SGGW
 10. dr hab. inż. Magdalena Vaverková, prof. nadzw. SGGW
 11. dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. nadzw. SGGW
 12. dr hab. inż. Sławomir Bajkowski
 13. dr hab. inż. Tomasz Gnatowski
 14. dr hab. inż Marek Kalenik
 15. dr hab. inż. Mirosław Lipiński
 16. dr hab. Dorota Mirosław-Świątek
 17. dr hab. Paweł Oglęcki
 18. dr hab. inż. Barbara Tomczyk

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony