photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Koordynatorzy wydziałowi

Koordynatorzy wydziałowi

 

dr inż. Katarzyna Markowska- Lech – wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia

dr inż. Marek Bajda – koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Budownictwo

dr inż. Marta Kiraga – koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Inż. i Gosp. Wodna

dr inż. Lidia Reczek – koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska

dr hab. inż. Agnieszka Bus – koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska

dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz – koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu

dr hab. inż. Maja Radziemska, prof. SGGW – koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów

dr inż. Marcin Krukowski – wydziałowy koordynator ds. praktyk i współpracy z gospodarką

dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW – wydziałowy koordynator ds. współpracy międzynarodowej

dr inż. Olga Szlachetka – wydziałowy koordynator ds. studiów anglojęzycznych

dr hab. inż. Piotr Dąbrowski – wydziałowy koordynator ds. studiów Erasmus+

dr inż. Tomasz Stańczyk -wydziałowy koordynator ds. promocji

dr inż. Andrzej Głuchowski – wydziałowy koordynator ds. kontaktów ze szkołami średnimi

dr inż. Ilona Małuszyńska – wydziałowy koordynator ds. studentów niepełnosprawnych

dr inż. Marcin Małuszyński – wydziałowy koordynator do spraw śledzenia losów zawodowych absolwentów

dr inż. Janusz Urbański  – wydziałowy koordynator ds. infrastruktury i inwestycji

dr inż. Roman Trach – wydziałowy koordynator ds. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony