photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia dr inż. Katarzyna Markowska-Lech
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Współpracy
ze Szkołami Średnimi
dr inż. Marzena Lendo-Siwicka
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką dr inż. Wojciech Sas
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Studiów Anglojęzycznych dr inż. Marek Giełczewski
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji dr inż. Tomasz Stańczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. Redakcji Strony WWW inż. Robert Michałowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów dr inż. Marcin Małuszyński
Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych dr inż. Ilona Małuszyńska
Pełnomocnik Dziekana ds. Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Technicznej dr inż. arch. Piotr Fornalczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami dr inż. Marcin Krukowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Wydawnictw Wydziałowych dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych dr inż. Wiesław Ptach
Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (PEU) dr inż. Zdzisław Skutnik

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony