photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Reprezentanci Wydziału

Reprezentanci Wydziału

Senat SGGW

prof. dr hab. inż.  Eugeniusz Koda – Dziekan Wydziału w poprzedniej strukturze (skład senatu do końca kadencji 2016-2020)
prof. dr hab. inż.  Janusz Kubrak – Reprezentant grupy profesorów i doktorów habilitowanych
dr inż.  Janusz Urbański – Reprezentant grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komisje senackie

Komisja ds. Statutu i Struktury – prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański (Członek Komisji)

Komisja ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy – dr hab. Jarosław Chormański, prof. nadzw. (Członek Komisji)

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. Stefan Ignar (Członek Komisji)

Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych – dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. (Członek Komisji)

Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania – dr inż. Małgorzata Wdowska (Członek Komisji)

Komisja ds. Finansowych –  prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Prorektor ds. Rozwoju, Członek Komisji), dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. (Członek Komisji)

Komisja ds. Historii i Odznaczeń – prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak (Przewodniczący Komisji)

Komisje uczelniane

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak (Członek Komisji)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – dr inż. Małgorzata Wdowska (Członek Komisji)

Komisja Odwoławcza Dyscyplinarna ds. Studentów – dr inż. Janusz Urbański (Członek Komisji), dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw. (Rzecznik Dyscyplinarny)

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów – dr hab. inż. Mirosław Lipiński (Członek Komisji)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów – prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak (Przewodniczący Komisji)

Koleżeński Sąd Honorowy – prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach (Członek Sądu)

Rada Biblioteczna – dr hab. inż.  Mieczysław Połoński, prof. nadzw. (Członek Rady)

Komisje rektorskie

Komisja ds. Gospodarczych i Inwestycji – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Prorektor ds. Rozwoju, Przewodniczący Komisji), dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. (Członek Komisji)

Komisja ds. Dochodów Pozabudżetowych – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Prorektor ds. Rozwoju, Członek Komisji)

Rektorska Komisja ds. Przetargów – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Prorektor ds. Rozwoju, Członek Komisji)

Komisja ds. Socjalnych – lic. Anna Wiącek (Członek Komisji)

Komisja Mieszkaniowa – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Prorektor ds. Rozwoju, Członek Komisji), dr inż. Wojciech Sas (Członek Komisji), Ewa Kazubek (NSZZ „Solidarność”, Członek Komisji)

Komisja Inwentaryzacyjna – dr inż. Janusz Urbański (Wiceprzewodniczący Komisji)

Komisja ds. Jakości Kształcenia – dr inż. Katarzyna Markowska-Lech (Członek Komisji)

Komisja ds. Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Prorektor ds. Rozwoju, Przewodniczący Komisji)

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Prorektor ds. Rozwoju, Przewodniczący Komisji)

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony