photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Władze Wydziału

 

 

Koda_150x197 DZIEKAN

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW

eugeniusz_koda@sggw.pl

 chormanski_150x197 Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW
J.Chormanski@levis.sggw.pl

   Prodziekan ds. Dydaktyki (kierunki: Budownictwo, Inżynieria środowiska)

dr inż. Małgorzata Wdowska
malgorzata_wdowska@sggw.pl

 Szejba_150x197 Prodziekan ds. Dydaktyki i Promocji (kierunki: Ochrona środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna)

dr inż. Daniel Szejba

daniel_szejba@sggw.pl

urbanski_150x197 Prodziekan ds. Dydaktyki i Rozwoju (studia niestacjonarne)

dr. inż. Janusz Urbański

janusz_urbanski@sggw.pl


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony