photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. inż. Janusz KUBRAK

telefon: 22 59 35300, 22 59 35275

 

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia

dr hab. inż. Beata GAWRYSZEWSKA

telefon: 22 59 32259

 

Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej

khmigw@sggw.edu.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Dorota MIROSŁAW-ŚWIĄTEK

telefon: 22 59 35313

 

Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej

khis@sggw.edu.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Adam KICZKO

telefon: 22 59 35557

 

Katedra Kształtowania Środowiska

kks@sggw.edu.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. inż. Agnieszka KARCZMARCZYK

telefon: 22 59 35382

 

Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

kiwgs@sggw.edu.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. inż. Leszek HEJDUK

telefon: 22 59 35287

 

Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

ktibs@sggw.edu.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Jarosław CHORMAŃSKI, prof. SGGW

telefon: 22 59 35311

 

Katedra Sztuki Krajobrazu

ksk@sggw.edu.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Axel SCHWERK, prof. SGGW

telefon: 22 59 32224

 

Katedra Architektury Krajobrazu

kak@sggw.edu.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr inż. Marzena SUCHOCKA

telefon: 22 59 32197

 

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony