photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Dr inż. Marek Dohojda

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Dr inż. Tomasz Olszowski

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Dr Anna Barbara Marciniuk-Kluska

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Dr Adam Kiczko

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Dr inż. Anna Maria Baryła

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Dr inż. Joanna Anna Rakowska

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Dr inż. Edyta Aleksandra Hewelke

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

Dr inż. Agnieszka Zofia Bus

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Magdalena Maria Michel

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr. Joost van Hoof

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Adam Paweł Kozioł

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr Mateusz Grygoruk

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Wojciech Sas

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Piotr Dąbrowski

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Leszek Hejduk

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Maja Luiza Radziemska

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Tomasz Rozbicki

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr Paweł Oglęcki

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Recenzja – dr.hab. inż. Bondar-Nowakowska

Recenzja – dr hab. Katarzyny Glinska-Lewczuk

Recenzja – prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr Andrzej Jaguś

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Recenzja – dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. nadzw.

Recenzja – dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB

Recenzja – prof. dr hab. inż. Czesław Przybyła

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Anna Kiepas-Kokot

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Recenzja – prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska 

Recenzja – prof. dr hab. inż. Wiera Sądej

Recenzja – dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW 

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Grzegorz Majewski

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak

Recenzja – prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski

Recenzja – prof. dr hab. Janusz Olejnik

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab.

dr inż. Tomasz Gnatowski

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK)

Harmonogram postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Recenzja – prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz 

Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Łachacz 

Recenzja – dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab. 

dr inż. Elżbieta Skorbiłowicz

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego

Uzasadnienie

dr inż. Roman Rolbiecki (zamieszczono 12.09.2013)

Harmonogram

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony