photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ WBIŚ

III Konferencja naukowa „Geomorfologia stosowana – procesy naturalne i aktywowane”

Chęciny, 05-07 czerwca 2019
Więcej informacji

III Krajowy Kongres Hydrologiczny

Warszawa, 19-21.09.2018 r.
Komunikat nr 2

V Konferencja Naukowa
Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 –
potrzeby i możliwości poprawy stanu gospodarowania

Urszulin, 20-21.09. 2018 r.
Komunikat nr 1
Karta zgłoszeniowa

 III Konferencja Naukowa Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 Problemy działalności inwestycyjnej

Warszawa, 25 – 26 czerwca 2015 r.

Więcej informacji TUTAJ

Konferencja naukowo-techniczna pt. “Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin”

Warszawa, 22.09.2014,

Organizator: Katedra Inżynierii Wodnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Strona internetowa konferencji

I Konferencja “Aktualne Problemy Budownictwa”

Warszawa, 26-27.06.2014

Organizator: Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Strona internetowa konferencji

Konferencja naukowa „Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska”

Warszawa, 4-6.06.2014

Orgnizator: Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Strona internetowa konferencji

I Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2013 „Projektowanie geotechniczne – badania i dobór parametrów”

Warszawa, 12-13.09.2013

Organizatorzy: Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki, Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Strona internetowa konferencji

Konferencja naukowa nt. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000″

Warszawa, 13-14.06.2013

Organizatorzy: Katedra Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu oraz Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego Polskiej Akademii Nauk

Konferencja naukowo-techniczna pt.: „Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych”

Warszawa, 25-26.09.2012

Organizatorzy: Stowarzyszenie Hydrologów Polskich przy współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Komitetem Gospodarki Wodnej PAN, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, Polskim Komitetem Globalnego Partnerstwa dla Wody

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEDIMENT DYNAMICS FOR A CHANGING FUTURE

Warszawa, 14 -18 czerwca 2010 r.
organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

strona internetowa Sympozjum

KRAJOWY KONGRES HYDROLOGICZNY

Warszawa, 6 -8 września 2010 r.
organizatorzy: Komitet Gospodarki wodnej PAN, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

strona internetowa Kongresu

IV Konferencja naukowa „Inżynierskie i przestrzenne aspekty kształtowania terenów niezurbanizowanych”.

Warszawa, 18-20 października 2010 r.
organizatorzy: Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, WIKŚ, SGGW

strona internetowa Konferencji

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony