photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ROZPRAWY DOKTORSKIE

data obrony Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Recenzenci, informacje o obronie
22.11.2017 mgr inż. Dorota Wychowaniak Samooczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenach przyległych do składowiska odpadów z pionową przesłoną izolacyjną doc. dr hab. inż. Magdalena Vaverková
i dr hab. Bartłomiej Wyżga
Streszczenie
9.05.2017 mgr inż. Michał Wróbel Zmiany warunków wodnych wskutek zmniejszenia odpływu w zlewni rzeki Łutowni w Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. inż. Antoni Miler – recenzjaprof. dr hab inż. Jerzy Jeznach – recenzja

Streszczenie

20.12.2016 Łukasz Zawadzki Zastosowanie metody elektrooporowej do określenia stanu nasycenia wodą gruntów piaszczystych  dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG – recenzja
prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
20.12.2016  Sylwia Stępień  Wpływ temperatury oraz prędkości rozciągania na odkształcalność i wytrzymałość geotkaniny dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG – recenzja
dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, prof. PB – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
14.12.2016 mgr inż. Vazgen Bagdasaryan  Model tolerancyjny sprzężonych pól temperatury i przemieszczeń w periodycznych materiałach wieloskładnikowych prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak – recenzja
prof. dr hab. Stanisław Matysiak – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej 
13.07.2016 mgr inż. Grzegorz Wrzesiński Analiza stateczności nasypu z uwzględnieniem wpływu kierunków naprężeń głównych na wytrzymałość na ścinanie podłoża gruntowego prof dr hab inż. Bohdan Zadroga – recenzja
prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
22.12.2015 mgr Grzegorz Wierzbicki Budowa geologiczna jako czynnik warunkujący morfodynamikę równiny zalewowej w dolinie Wisły koło Kępy Polskiej prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski – recenzja
prof. dr hab. Zygmunt Babiński – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
22.12.2015 mgr Ewa Papierowska Ocena zgodności metod określania hydrofobowości gleb prof. dr hab. Jolanta Komisarek – recenzja
dr hab. Andrzej Bieganowski – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
16.12.2015  mgr inż. Weronika Kowalik  Badania parametrów biometrycznych i wytrzymałościowych roślin szuwarowych umacniających brzegi wód  dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – recenzja
dr hab. inż. Mariusz Sojka – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej 
16.12.2015 mgr inż. arch. Piotr Fornalczyk Analiza celowości modernizacji rolniczych obiektów produkcyjnych z wykorzystaniem metody oceny punktowej prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – recenzja
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
18.03.2015  mgr inż. Katarzyna Pawluk Wielowarstwowe przepuszczalne bariery reaktywne w zabezpieczeniu środowiska gruntowo-wodnego wzdłuż tras komunikacyjnych prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga – Recenzja
prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina – Recenzja
 Streszczenie pracy doktorskiej
Informacja o obronie 

23.07.2014

mgr inż. DANIEL ZAWAL

Wpływ karbonatyzacji i biodepozycji węglanu wapnia w kruszywie z recyklingu na wybrane parametry betonu

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak – Recenzja
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – Recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
Informacja o obronie

18.06.2014

mgr inż. ANNA SZYMCZAK-GRACZYK

Pomosty pływające wykonane z monolitycznych, zamkniętych zbiorników prostopadłościennych

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz- Recenzja
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – Recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
Informacje o obronie

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony