photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ROZPRAWY DOKTORSKIE

data obrony Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Recenzenci, informacje o obronie
17.01.2018 mgr inż. Agnieszka Kiersnowska Wpływ czynników chemicznych i termomechanicznych na właściwości georusztu jednokierunkowego PEHD prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
Strzeszczenie
19.12.2017 mgr. inż. Adam Krajewski Wpływ małego zbiornika wodnego na redukcję ładunku rumowiska unoszonego prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec
dr hab. inż. Marek Zawilski – prof. nadz. Politechniki Łódzkiej
Streszczenie
13.12.2017 mgr inż. Wojciech Czaczkowski Zastosowanie metodyki PRINCE2 do zarządzania przedsięwzięciami w małych przedsiębiorstwach budowlanych dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. nadzw. PW
dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw. SGGW
Streszczenie
22.11.2017 mgr inż. Dorota Wychowaniak Samooczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenach przyległych do składowiska odpadów z pionową przesłoną izolacyjną doc. dr hab. inż. Magdalena Vaverková
dr hab. Bartłomiej Wyżga
Streszczenie
9.05.2017 mgr inż. Michał Wróbel Zmiany warunków wodnych wskutek zmniejszenia odpływu w zlewni rzeki Łutowni w Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. inż. Antoni Miler – recenzjaprof. dr hab inż. Jerzy Jeznach – recenzjaStreszczenie
20.12.2016 Łukasz Zawadzki Zastosowanie metody elektrooporowej do określenia stanu nasycenia wodą gruntów piaszczystych  dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG – recenzja
prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
20.12.2016  Sylwia Stępień  Wpływ temperatury oraz prędkości rozciągania na odkształcalność i wytrzymałość geotkaniny dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG – recenzja
dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, prof. PB – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
14.12.2016 mgr inż. Vazgen Bagdasaryan  Model tolerancyjny sprzężonych pól temperatury i przemieszczeń w periodycznych materiałach wieloskładnikowych prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak – recenzja
prof. dr hab. Stanisław Matysiak – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej 
13.07.2016 mgr inż. Grzegorz Wrzesiński Analiza stateczności nasypu z uwzględnieniem wpływu kierunków naprężeń głównych na wytrzymałość na ścinanie podłoża gruntowego prof dr hab inż. Bohdan Zadroga – recenzja
prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
22.12.2015 mgr Grzegorz Wierzbicki Budowa geologiczna jako czynnik warunkujący morfodynamikę równiny zalewowej w dolinie Wisły koło Kępy Polskiej prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski – recenzja
prof. dr hab. Zygmunt Babiński – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
22.12.2015 mgr Ewa Papierowska Ocena zgodności metod określania hydrofobowości gleb prof. dr hab. Jolanta Komisarek – recenzja
dr hab. Andrzej Bieganowski – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
16.12.2015  mgr inż. Weronika Kowalik  Badania parametrów biometrycznych i wytrzymałościowych roślin szuwarowych umacniających brzegi wód  dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – recenzja
dr hab. inż. Mariusz Sojka – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej 
16.12.2015 mgr inż. arch. Piotr Fornalczyk Analiza celowości modernizacji rolniczych obiektów produkcyjnych z wykorzystaniem metody oceny punktowej prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – recenzja
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
18.03.2015  mgr inż. Katarzyna Pawluk Wielowarstwowe przepuszczalne bariery reaktywne w zabezpieczeniu środowiska gruntowo-wodnego wzdłuż tras komunikacyjnych prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga – Recenzja
prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina – Recenzja
 Streszczenie pracy doktorskiej
Informacja o obronie 

23.07.2014

mgr inż. DANIEL ZAWAL

Wpływ karbonatyzacji i biodepozycji węglanu wapnia w kruszywie z recyklingu na wybrane parametry betonu

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak – Recenzja
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – Recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
Informacja o obronie

18.06.2014

mgr inż. ANNA SZYMCZAK-GRACZYK

Pomosty pływające wykonane z monolitycznych, zamkniętych zbiorników prostopadłościennych

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz- Recenzja
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – Recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
Informacje o obronie

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony