photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Lista pracowników

 

Aktualny skład osobowy. Tymczasowo w formacie PDF.

 

UWAGA! – LISTA PRACOWNIKÓW w poprzednim układzie jednostek, przed restrukturyzacją!

Nazwisko i imię Tytuł naukowy Jednostka Telefon e-mail Pokój
Bagdasaryan Vazgen dr inż. KIB 22 59 35126 e-mail 203A
Bajda Marek dr inż. KG 22 59 35216 e-mail 23
Bajkowski Sławomir dr hab. inż. KIW 22 59 35289 e-mail 110
Banasik Kazimierz prof. dr hab. inż. KIW 22 5935280 e-mail 108
Bańkowska-Sobczak Agnieszka dr inż. KIW 22 59 35291 e-mail 212
Barszcz Mariusz dr inż. KIW 22 5935284 e-mail 104
Baryła Anna dr inż. KKŚ 22 5935357 e-mail 301
Bąkowski Jacek dr inż. LCW 22 5935416 e-mail 2.15 (LCW)
Błaszczyk Anna mgr KG 22 5935226 e-mail 31
Bihałowicz Jan mgr inż. KIB 22 5935149 e-mail 7
Błażejczyk Aurelia dr inż. KIB 22 5935142 e-mail 2
Boruszewska Karolina KG 22 5935007 e-mail 13
Brandyk Andrzej dr inż. LCW 22 5935377 e-mail 338
Buczek Wojciech dr inż. KIB 22 5935146 e-mail 5
Bujakowski Filip dr KG 22 5935244 e-mail 17
Bus Agnieszka dr inż. KKŚ 22 5935099 e-mail 341
Chalecki Marek dr inż. KIB 22 5935125 e-mail 203A
Chormański Jarosław, prof. SGGW dr hab. KIW 22 5935311 e-mail 39
Ciężkowski Wojciech mgr inż. KIW 22 5935307 e-mail 42
Czajkowska Justyna dr inż. KIB 22 5935107 e-mail 129
Dąbkowski Norbert dr inż. KIB 22 5935121 e-mail 124
Dąbrowski Piotr dr hab. inż. KKŚ 22 5935389 e-mail 228
Demarchi Luca dr KIW 22 5935311 e-mail 39
Dohojda Bożena mgr inż. Dziekanat 22 5935016 e-mail 137
Dohojda Marek dr inż. KIB 22 5935100 e-mail 134
Dybiec Marta mgr KIW 22 5935282 e-mail 104
Dzięcioł Justyna mgr inż. LCW 22 5935402 e-mail 1.20 (LCW)
Falkowski Tomasz, prof. SGGW dr hab. KG 22 5935235 e-mail 15
Ferens Ewa (urlop) dr inż. LCW 22 5935405
22 5935226
e-mail 31 (Bud.33)
Fornalczyk Piotr dr inż. arch. KIB 22 5935131 e-mail 125
Fronczyk Joanna dr inż. KG 22 5935207 e-mail 34A
Frąk Magdalena dr KKŚ 22 5935345 e-mail 317
Gabryś Katarzyna (urlop) dr inż. LCW 22 5935405 e-mail 0.12 (LCW)
Gawron Grażyna Dziekanat 22 5935010 e-mail 145
Giełczewski Marek dr KIW 22 5935310 e-mail 39
Gierulska Barbara mgr inż. KKŚ 22 5935354 e-mail 335
Gładecki Jacek mgr inż. KIW 22 5935288 e-mail 106
Głuchowski Andrzej mgr inż. LCW 22 5935417 e-mail 2.16 (LCW)
Gnatowski Tomasz dr hab. inż. KKŚ 22 5935363 e-mail 306
Gołaszewski Dariusz dr inż. KIW 22 5935335 e-mail 208
Górecka Mirosława dr inż. arch. KIB 22 5935133 e-mail 126
Górski Wojciech mgr inż. KIB 22 5935123 e-mail 203
Grygoruk Mateusz dr hab. KIW 22 5935309 e-mail 11
Gudanowska Urszula KKŚ 22 5935009 e-mail 151
Hałkowski Jacek dr inż. KIB 22 5935144 e-mail 3
Hejduk Agnieszka dr inż. LCW 22 5935267 e-mail 216
Hejduk Leszek dr hab. inż. KIW 22 5935287 e-mail 106
Hewelke Edyta dr inż. LCW 22 5935420 e-mail 2.22 (LCW)
301 (Bud. 33)
Ignar Stefan prof. dr hab. inż. KIW 22 5935270 e-mail 310
Jankowska Wioletta Dziekanat 22 5935006 e-mail 13
Jarecka Magdalena mgr inż. KIW 22 5935315 e-mail 41
Jaworski Jerzy mgr inż. KIB 22 5935166 e-mail 49E
Jeleniewicz Katarzyna dr inż. KIB 22 5935114 e-mail 132
Jeznach Jerzy prof. dr hab. inż. KKŚ 22 5935359 e-mail 303
Jóźwiak Jacek mgr inż. KIB 22 5935307 e-mail 42
Kaca Edmund prof. dr hab. inż.  KKŚ 22 5935383 e-mail 342
Kalenik Marek dr hab. inż. KIB 22 5935156 e-mail 7 (NBSW)
Kardel Ignacy dr inż. KIW 22 5935312 e-mail 40
Karczmarczyk Agnieszka dr inż. KKŚ 22 5935382 e-mail 341
Karsznia Krzysztof dr inż. KIB 22 5935143 e-mail 3
Karyłowski Krzysztof inż. KKŚ 22 5935368 e-mail 330
Kazubek Ewa KIW 22 5935272 e-mail 309
Kaznowska Ewa dr inż. KIW 22 5935323 e-mail 215
Kernytskyy Ivan prof. dr hab. inż. KIB 22 5935142 e-mail 2
Kiczko Adam dr KIW 22 5935337 e-mail 103
Kiersnowska Agnieszka dr inż. KG 22 5935226 e-mail 31
Kiraga Marta mgr inż. KIW 22 5935286 e-mail 212
Kleniewska Małgorzata dr inż. KIW 22 5935332 e-mail 214
Koda Eugeniusz prof. dr hab. inż. KG 22 5935219 e-mail 27
Kowalik Weronika dr inż.  KKŚ 22 5935393  e-mail 231
Kozioł Adam dr inż. KIW 22 5935276 e-mail 107
Krajewski Adam dr inż. KIW 22 5935302 e-mail 101
Krukowski Marcin dr inż. KIW 22 5935277 e-mail 107
Krzywosz Zygmunt dr inż. KG 22 5935246 e-mail 20
Księżniak Marta mgr inż. KIW 22 5935307 e-mail 42
Kubrak Elżbieta dr inż. LCW 22 5935411
22 5935278
e-mail 1.25 (LCW)
107 (Bud. 33)
Kubrak Janusz prof. dr hab. inż. KIW 22 5935275 e-mail 109
Kula Dorota dr KIB 22 5935135  e-mail 127
Kurzawski Grzegorz mgr inż. KKŚ 22 5935344 e-mail 323
Lech Mariusz dr inż. KG 22 5935206 e-mail 34A
Lechowicz Zbigniew prof. dr hab. inż. KG 22 5935220 e-mail 26
Lendo-Siwicka Marzena dr inż. KG 22 5935249 e-mail 39A
Liberadzka Iwona mgr Dziekanat 22 5935571 e-mail 142
Lipiński Mirosław dr hab. inż. KG 22 5935222 e-mail 29
Lirczewski Dariusz tech. KG 22 5935247 e-mail 20
Majewska Justyna dr inż. KKŚ 22 5935354 e-mail 334
Majewski Grzegorz, prof. SGGW dr hab. inż. KIW 22 5935325 e-mail 211
Malarski Maciej dr inż. KIB 22 5935150 e-mail 123
Małuszyńska Ilona dr inż. KKŚ 22 5935340 e-mail 316
Małuszyński Marcin dr inż. KKŚ 22 5935339 e-mail 316
Marcinkowski Paweł dr inż. KIW 22 5935337  e-mail 103
Markowska-Lech Katarzyna dr inż. LCW 22 5935417
22 5935227
e-mail 2.16 (LCW)
33 (Bud. 33)
Michałowski Robert inż. KIW 22 5935316 e-mail 41
Michel Magdalena dr inż. KIB 22 5935160 e-mail 6
Mirosław-Świątek Dorota dr hab. KIW 22 5935313 e-mail 40
Miszkowska Anna mgr inż. KG e-mail 21
Mitrowska Dorota mgr inż. KIW 22 5935331 e-mail 214
Morawski Dariusz mgr inż. KIB 22 5935151 e-mail 6 (NBSW)
Mosiej Józef prof. dr hab. inż. KKŚ 22 5935381 e-mail 340
Musiał Patrycja (urlop) mgr KG 22 5935201 e-mail 36
Nagirniak Mykola mgr inż. KIB 22 5935123 e-mail 203
Nikitenko Oksana dr inż. KIB 22 5935142 e-mail 2
Nowak Piotr mgr inż. KIB 22 5935159 e-mail 123
Oglęcki Paweł dr hab. KKŚ 22 5935395 e-mail 231
Okręglicka Kamila inż. Dziekanat 22 5935007 e-mail 231
Okruszko Tomasz prof. dr hab. inż. KIW 22 5935300 e-mail 111
Orłowski Paweł dr inż. KIB 22 5935145 e-mail 5
O’Keeffe Joanna mgr inż. KIW 22 5935298 e-mail 319
Oleszczuk Ryszard, prof. SGGW dr hab. inż. KKŚ 22 5935364 e-mail 318
Osiński Piotr mgr inż. KG 22 5935213 e-mail 21
Ostrowski Piotr dr inż. KG 22 5935212 e-mail 14
Osuch Paweł mgr inż. KIW 22 5935304 e-mail 41
Papierowska Ewa dr inż. LCW 22 5935379 e-mail 0.18A (LCW)
339 (Bud. 33)
Pawluśkiewicz Bogumiła, prof. SGGW dr hab. inż. KKŚ 22 5935391 e-mail 229
Pawluk Katarzyna dr inż. KG 22 5935248 e-mail 39A
Pawłat-Zawrzykraj Agata dr inż. arch. kr. KIB 22 5935134 e-mail 126
Piekut Kazimierz prof. dr hab. inż. KKŚ 22 5935388 e-mail 227
Pietraszek Zygmunt LCW 22 5935411
22 5935292
e-mail 1.26 (LCW)
47d (Bud. 33)
Piniewski Mikołaj dr KIW 22 5935309 e-mail 11
Podawca Konrad dr inż. KIB 22 5935132 e-mail 124
Podlasek Anna dr inż. KG 22 59 35222 e-mail 28
Połoński Mieczysław, prof. SGGW dr hab. inż. KG 22 5935240 e-mail 18
Popek Zbigniew, prof. SGGW dr hab. inż. KIW 22 5935285 e-mail 105
Przybysz Maria KKŚ 22 5935266 e-mail 334
Ptach Wiesław dr inż. KIB 22 5935113 e-mail 132
Rabarijoely Simon dr inż. KG 22 5935230 e-mail 34
Radziemska Maja dr hab. inż. KKŚ 22 5935370 e-mail 331
Reczek Lidia dr inż. KIB 22 5935162 e-mail 6
Rozbicka Katarzyna dr KIW 22 5935326 e-mail 211
Rozbicki Tomasz dr hab. inż. KIW 22 5935328 e-mail 210
Rutkowska Gabriela dr inż. KIB 22 5935137 e-mail 127A
Sas Wojciech dr hab. inż. LCW 22 5935400
22 5935215
e-mail 1.20 (LCW)
22 (Bud. 33)
Sikorska Anna (urlop) dr inż. KIW - e-mail -
Sikorska Daria dr inż. KKŚ 22 5935396 e-mail 232
Siwicki Piotr dr inż. KIW 22 5935293 e-mail 47e
Skutnik Zdzisław dr inż. KG 22 5935214 e-mail 22
Słapińska Małgorzata mgr inż. KIW 22 5935298 e-mail 319
Soból Emil dr inż. KG e-mail 2.16 (LCW)
Stańczyk Tomasz dr inż. KKŚ 22 5935380 e-mail 339
Stelmaszczyk Mateusz dr inż. LCW 22 5935323 e-mail 215 (Bud. 33)
1.19 (LCW)
Suchecka Teresa dr inż. KKŚ 22 5935342 e-mail 331
Szatyłowicz Jan dr inż. KKŚ 22 5935385 e-mail 343
Szejba Daniel dr inż. KKŚ 22 5935386 e-mail 343
Szkopek Izabela inż. KIB 22 5935101 e-mail 135
Szlachetka Olga dr inż. KIB 22 5935110 e-mail 130
Szporak-Wasilewska Sylwia dr inż. LCW 22 5935409
22 5935268
e-mail 1.23 (LCW)
209 (Bud. 33)
Szymański Alojzy prof. dr hab. inż. KG 22 5935252 e-mail 32
Techmańska-Jastrzębska Monika mgr inż. KIW 22 5935271 e-mail 309
Tomczyk Barbara dr hab. inż. KIB 22 5935120 e-mail 136A
Trach Roman dr KG e-mail 19
Trach Volodymyr, prof. SGGW dr hab. inż. KIB 22 5935117 e-mail 136
Trandziuk Paweł mgr inż. KIW 22 5935314 e-mail 41
Tytkowska Marta mgr inż. KIB 22 5935108 e-mail 129
Urbański Janusz dr inż. KIW 22 5935290 e-mail 110
Utratna Marta mgr KIW 22 5935298 e-mail 319
Vaverková Magdalena, prof. SGGW dr hab. inż. KKŚ e-mail
Wasilewicz Michał dr inż. KIW 22 5935286 e-mail 212
Wdowska Małgorzata dr inż. KG 22 5935204 e-mail 33
Węgrzyn Jolanta Dziekanat 22 5935004 e-mail 143
Wiącek Anna lic. KIB 22 5935102 e-mail 135
Wichowski Piotr dr inż. KIB 22 5935154 e-mail 127A
Wierzbicki Ewaryst, prof. SGGW dr hab. inż. KIB 22 5935135 e-mail 127
Wierzbicki Grzegorz dr KG 22 5935237 e-mail 16
Wielomska Ilona mgr inż. KG 22 5935202 e-mail 36
Wiśniewski Krzysztof dr inż. KIB 22 5935130 e-mail 125
Witkowska-Dobrev Joanna dr inż. KIB 22 5935105 e-mail 128
Wnuk-Bajda Małgorzata Dziekanat 22 5935005 e-mail 143
Wodzyński Łukasz mgr inż. KIB 22 5935123 e-mail 203
Wrzesiński Grzegorz dr inż. KG 22 5935210 e-mail 20
Zakowicz Robert KIW 22 5935011 e-mail 151

Pracownicy emerytowani

Nazwisko i imię Tytuł naukowy Jednostka Telefon e-mail Pokój
Byczkowski Andrzej prof. dr hab. inż. KIW - - 103
Ciepielowski Andrzej prof. dr hab. inż. KIW - - 101
Garbulewski Kazimierz prof. dr hab. inż. KG 22 5935225 e-mail 30
Hewelke Piotr prof. dr hab. inż. KKŚ 22 5935361 e-mail 305
Hrynkiewicz Stanisław mgr inż. LCW 22 5935343 e-mail 0.18A (LCW)
323 (Bud. 33)
Jaworski Jacek dr inż. KIB 22 5935109 e-mail 130
Kacprzak Dorota mgr inż. KKŚ 22 5935362 e-mail 305
Koźmińska Joanna dr inż. KIB 22 5935139 e-mail 2
Król Piotr dr inż. KG 22 5935229 e-mail 34
Mandes Barbara dr inż. KIW - - -
Matusiewicz Władysław dr inż. KG 22 5935243 e-mail 19
Misiak Waldemar dr inż. KG 22 5935245 e-mail 17
Nagórko Wiesław prof. dr hab. KIB 22 5935120 e-mail 136a
Pachuta Kinga dr KKŚ 22 5935394 e-mail 230
Pierzgalski Edward prof. dr hab. inż. KKŚ 22 5935376 e-mail 337
Pisarski Marcin dr inż. KIB - - -
Sieradz Adam mgr KG 22 5935236 e-mail 16
Siwiec Tadeusz dr hab. inż. KIB 22 5935161 e-mail 136B
Wanke Andrzej dr hab. inż. KKŚ 22 5935376 e-mail 337
Wągrowska Monika dr hab. KIB 22 5935111 e-mail 131
Wicher Małgorzata mgr inż. KIW - - -
Wiśniewska Maria dr inż. KIB - - -
Wysocki Jerzy dr hab. inż. KIB 22 5935140 e-mail 4
Żakowicz Stanisław dr hab. inż. KKŚ 22 5935360 e-mail 304
Złotoszewska-Niedziałek Hanna dr KG 22 5935234 e-mail 16
Żelazo Jan prof. dr hab. inż. KIW 22 5935283 e-mail 102

Skróty:

KIW- Katedra Inżynierii Wodnej

KIBKatedra Inżynierii Budowlanej

KGKatedra Geoinżynierii

KKŚKatedra Kształtowania Środowiska

LCWLaboratorium Centrum Wodne

LH – Laboratorium hydrauliczne

NBSW – Naukowo-Badawcza Stacja Wodociągowa


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony