photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zgłaszanie zmian w zajęciach

Wszelkie zmiany w zajęciach należy zgłaszać drogą mailową na adres: zmiana_zajec_wbis@sggw.pl
W temacie wiadomości proszę podać datę, której dotyczy zmiana i symbol (nazwę) kierunku: Bud, IS. OŚ, IiGW, AK

Treść maila powinna zawierać:

  • nazwę przedmiotu,
  • rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  • poziom (mgr/inż.),
  • salę i godzinę zajęć w obowiązującym planie,
  • wprowadzaną zmianę (w przypadku odwołania zajęć planowany termin ich odrobienia),
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej zmianę.

Naturalnie, z wprowadzanymi zmianami muszą być również zapoznani przez prowadzącego zainteresowani studenci, a odwoływane czy przekładane zajęcia muszą być odrobione do końca semestru.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony