photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Koła Naukowe

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego
– Opiekunowie naukowi prof. Andrzej Byczkowski i dr Mateusz Grygoruk

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
– Opiekun naukowy dr inż. Marek Dohojda

Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii
– Opiekun naukowy dr inż. Marcin Małuszyński

Koło Naukowe Ochrony Środowiska SGGW
– Opiekun naukowy dr Witold Strużyński Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

Koło Naukowe GISowcy
– Opiekun naukowy dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW

Koło Naukowe Geoinżynierii
– Opiekun naukowy dr inż. Zdzisław Skutnik

Koło Młodych PZITB SGGW
– Opiekun naukowy dr inż. Marek Dohojda


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony