photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Opiekunowie roczników

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

(STUDIA STACJONARNE)

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I rok  –  mgr inż. Marta Utratna – Żukowska      Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej
II rok – dr inż. Wiesław Ptach Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
III rok – dr Filip Bujakowski
Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej
IV rok – dr inż. Grzegorz Wrzesiński Katedra Hydrotechniki, Technologii Organizacji Robót
I rok MGR – dr inż. Paweł Marcinkowski Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 II rok MGR – dr Katarzyna Rozbicka Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Kierunek: BUDOWNICTWO

I rok – dr inż. Andrzej Głuchowski Centrum Wodne SGGW
II rok  –  dr inż. Emil Soból
Katedra Geotechniki
III rok – dr inż. Olga Szlachetka Centrum Wodne SGGW
IV rok – dr Dorota Kula Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
I rok MGR – mgr inż. Beata Gajewska Katedra Geotechniki
II rok MGR – mgr inż. Mykola Nagirniak Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

 

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok – dr inż. Adam Krajewski
Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej
II rok – dr hab. inż.  Maja Radziemska,
prof. SGGW
Katedra Kształtowania Środowiska
III rok – dr inż. Ilona Małuszyńska Centrum Wodne SGGW
IV rok – dr hab. inż. Piotr Dąbrowski
Katedra Kształtowania Środowiska
I rok MGR – dr inż. Daria Sikorska Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
I rok MGR_RME – dr Arkadiusz Przybysz Katedra Ochrony Roślin
II rok MGR – dr inż. Ewa Kaznowska Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

 

Kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

I rok – Anna Markiewicz Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót
II rok – dr inż. Marta Kiraga Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót
III rok – dr hab. Adam Kiczko Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej
IV rok – dr inż. Ewa Kaznowska
Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej
I rok MGR – dr inż. Aleksandra Nowysz Katedra Rewitalizacji i Architektury
II rok MGR – dr inż. Marek Bajda Katedra Geotechniki

 

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok – dr inż. Ewa Kosiacka-Beck Katedra Sztuki Krajobrazu
II rok – dr inż. Izabela Myszka Katedra Sztuki Krajobrazu
I rok MGR – dr inż. Magdalena Błaszczyk Katedra Architektury Krajobrazu
II rok MGR – dr inż. Agnieszka Goławska Katedra Architektury Krajobrazu

 

(STUDIA NIESTACJONARNE)

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I rok – mgr inż. Wojciech Ciężkowski
Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
II rok – dr inż. Andrzej Brandyk Centrum Wodne SGGW
III rok – dr Filip Bujakowski Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej
IV rok – Grzegorz Wrzesiński
Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót
I rok MGR – dr inż. Justyna Czajkowska Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej
I rok MGR – dr inż. Andrzej Brandyk Centrum Wodne SGGW

                              

Kierunek: BUDOWNICTWO

I rok – dr inż. Łukasz Wodzyński
Katedra Rewitalizacji i Architektury
II rok – mgr inż. Mykola Nagirniak Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
III rok – dr inż. Olga Szlachetka Centrum Wodne SGGW
IV rok – dr inż. Kula Dorota
Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
I rok MGR – dr inż. Marek Chalecki
Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
II rok MGR – mgr inż. Mykola Nagirniak Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

                  


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony