photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Opiekunowie roczników

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

(STUDIA STACJONARNE))

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I rok  –  dr inż. Wiesław Ptach                Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

II rok – dr Filip Bujakowski                     Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

III rok – dr inż. Grzegorz Wrzesiński     Katedra Hydrotechniki, Technologii Organizacji Robót

I rok MGR – dr Katarzyna Rozbicka       Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej      

Kierunek: BUDOWNICTWO

I rok  –  dr inż. Emil Soból                       Katedra Geotechniki

II rok – dr inż. Olga Szlachetka              Centrum Wodne SGGW

III rok – dr Dorota Kula                          Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

I rok MGR – dr inż. Emil Soból                 Katedra Geotechniki

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok – dr hab. inż.  Maja Radziemska       Katedra Kształtowania Środowiska

II rok – dr inż. Ilona Małuszyńska           Centrum Wodne SGGW

III rok – dr hab. inż. Piotr Dąbrowski     Katedra Kształtowania Środowiska

I rok MGR – dr inż. Ewa Kaznowska        Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

Kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

I rok – dr inż. Marta Kiraga                       Katedra Hydrotechniki, Technologii Organizacji Robót

II rok – dr Adam Kiczko                            Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej

III rok – dr inż. Ewa Kaznowska              Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

I rok MGR – dr inż. Marek Bajda              Katedra Geotechniki

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok – dr inż. Izabela Myszka-Stąpór        Katedra Sztuki Krajobrazu

I rok mgr – dr inż. Agnieszka Goławska    Katedra Architektury Krajobrazu

(STUDIA NIESTACJONARNE)

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I rok – dr inż. Andrzej Brandyk                Centrum Wodne SGGW

II rok – dr Filip Bujakowski                       Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

III rok – Grzegorz Wrzesiński                  Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót

IV rok – Marek Bajda                                Katedra Geotechniki

I rok MGR – dr inż. Andrzej Brandyk       Centrum Wodne SGGW

Kierunek: BUDOWNICTWO

I rok – mgr inż. Mykola Nagirniak         Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

II rok – dr inż. Olga Szlachetka             Centrum Wodne SGGW

III rok – dr Dorota Kula                         Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

IV rok – dr inż. Katarzyna Jeleniewicz   Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

I rok MGR – mgr inż. Mykola Nagirniak Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony