photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


SAMORZĄD STUDENTÓW

Struktura Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WBiIŚ

Na podstawie § 24. ust. 1. - 2. Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Radę Wydziałową tworzy po trzech studentów z każdego roku i toku studiów, w tym Starosta Roku, wybranych podczas zebrań poszczególnych lat.

Członkowie-elekci Rady wybierają spośród siebie trzyosobowe Prezydium Rady, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady i jego zastępca.

Prezydium RWSS WBiIŚ

Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WBiIŚ
Tomasz Kulaszewski
wbiis@samorzad.sggw.pl

Zastępca
Magdalena Wasyluk

Członek Prezydium
Bartosz Korba

 

 

 

Siedziba Samorządu:

Pokój 018, budynek 33

 

 


Samorząd Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskiegoCopyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony