photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


SAMORZĄD STUDENTÓW

Struktura Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WBIŚ

Na podstawie § 24. ust. 1. - 2. Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Radę Wydziałową tworzy po trzech studentów z każdego roku i toku studiów, w tym Starosta Roku, wybranych podczas zebrań poszczególnych lat.

Członkowie-elekci Rady wybierają spośród siebie trzyosobowe Prezydium Rady, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady i jego zastępca.

Prezydium RWSS WBiIŚ

Przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WBiIŚ
Maja Urbańska
maja.urba@gmail.com

Zastępca
Aneta Niemyjska
aneta.niemyjska322@gmail.com

Członek Prezydium
Marek Zujewicz
marek.1991.06@gmail.com

WBiIŚ

 

Delegaci do RUSS

Natalia Boruc

Paulina Kacprzak

Aneta Niemyjska

Maja Urbańska

Sebastian Żabka

Delegat do RUSS z wyborów bezpośrednich

Maciej Wagner

 

 

Siedziba Samorządu:

Pokój 018, budynek 33

Tel: 22 59 350 70

 


Samorząd Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskiegoCopyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony