photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA


Uchwala nr 67 – 2019/2020 Senatu SGGW w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Polityka_jakosci_ksztalcenia_SGGW_2020

Policy and objectives for quality assurance at WULS-SGGW

Strategia wydziału budownictwa I inzynierii środowiska na lata 2014-2020

Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale budownictwa i inżynierii środowiska

Regulamin DyplomowaniaZałączniki

Efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach

  1. Budownictwo – I stopień
  2. Budownictwo – II stopień
  3. Inżynieria środowiska – I stopień
  4. Inżynieria środowiska – II stopień
  5. Ochrona środowiska – I stopień
  6. Ochrona środowiska – II stopień
  7. Inżynieria i gospodarstwa wodna – I stopień
  8. Inżynieria i gospodarstwa wodna – II stopień

Zasady hospitacji Wydziałowej Komisji ds. Hospitacji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie

Skład osobowy Komisji ds. Hospitacji w r.ak. 2019/2020

Zgłoś anonimowo propozycję zmiany na Wydziale


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony