photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ZAŁĄCZNIKI – Jakość kształcenia

Załącznik do zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 Rektora SGGW w Warszawie. Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uchwała Nr 30 2017/2018  Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Uchwała Nr 38 – 2011 2012  Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia

Uchwała Nr 46 – 2014 2015  Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna, od roku akademickiego 2015/2016.

Załącznik 1 – Efekty kształcenia dla poszczególnych stopni i kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Załącznik 2 – Ocena realizacji efektów kształcenia

Załącznik 3 – Postępowanie w przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem założonych efektów kształcenia lub niepoprawności ich weryfikacji

Załącznik 4 – Postępowanie w przypadku przedmiotu o wynikach znacząco odbiegających negatywnie od przeciętnych wyników na danym roku i kierunku studiów

Załącznik 5 – Zabezpieczenie i przechowywanie materiałów zaliczeniowych

Załącznik 6 – Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Załącznik 7 – Postępowanie w przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu pracy dyplomowej

Załącznik 8 – Egzamin dyplomowy (inżynierski) na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Załącznik 9 – Egzamin dyplomowy (magisterski) na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Załącznik 10 – Sposób obliczenia końcowego wyniku egzaminu dyplomowego

Załącznik 11 – Zasady hospitacji

Załącznik 12 – Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Załącznik 13 – Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia

Załącznik 14 – Procedura monitorowania losów absolwentów i wykorzystanie wyników badania


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony