photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


kierunek: Architektura krajobrazu

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Program studiów na kierunku Architektura Krajobrazu, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020

Opis

Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny. Studia na kierunku architektura krajobrazu pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, ekologii, dendrologii, roślin ozdobnych, historii sztuki i architektury, historii sztuki ogrodowej, a także planowania przestrzennego, projektowania krajobrazu miasta, projektowania krajobrazu obszarów wiejskich, ochrony krajobrazu, inżynierii krajobrazu, historii i teorii kształtowania przestrzeni, oraz socjologii i psychologii środowiskowej.

Absolwenci kierunku architektura krajobrazu mogą podjąć pracę w:

– firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
– firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
– administracji rządowej i samorządowej,
– firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
– zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
– instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
– własnej firmie.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony