photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


kierunek: BUDOWNICTWO

KIERUNEK BUDOWNICTWO

 
Program studiów na kierunku BUDOWNICTWO, dla studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2019/2020
 
Program studiów na kierunku BUDOWNICTWO, dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem ak. 2019/2020
 

Opis

Studia na kierunku Budownictwo mają charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. Zakres wykładanej problematyki obejmuje:

– budownictwo ogólne na terenach niezurbanizowanych: projektowanie i realizację obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, rolnych oraz wiejskie urządzenia sanitarne,

– inżynierię hydrotechniczną: małe budowle wodne (budowle piętrzące, zapory ziemne, obwałowania), techniki gospodarowania wodą (deszczowanie, mikronawodnienia,  odwodnienia terenów wiejskich i osiedlowych),

– techniczną infrastrukturę terenów wiejskich: drogi, place składowe, składowiska odpadów oraz organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami.

Absolwenci kierunku Budownictwo są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa na terenach niezurbanizowanych, budownictwa hydrotechnicznego, budownictwa ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Absolwenci kierunku Budownictwo mogą podejmować pracę:

– projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego i wodnego,
– w administracji i samorządach terytorialnych,
– w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
– w placówkach handlujących materiałami budowlanymi,
– we własnej firmie.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony