photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

KIERUNEK INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

 
Program studiów na kierunku INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, dla studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2019/2020
 
Program studiów na kierunku INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem ak. 2019/2020
 

Opis

Na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna są kształceni specjaliści z zakresu zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne, przemysłu i rolnictwa oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i łagodzenia skutków suszy. Absolwenci przygotowani są do podejmowania działań w różnej skali i rozwiązywania problemów gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Posiadają wiedzę procesową z zakresu kształtowania zasobów wodnych, konstrukcyjną pozwalającą realizować obiekty i systemy hydrotechniczne oraz wiedzę przyrodniczą zapewniającą zachowanie równowagi ekologicznej.Obraz LCW i Zbiornik w Parku Wodnym

Wiedzę i umiejętności w tym zakresie zapewniają im m.in. przedmioty:

 • - Hydrologia,
 • - Chemia wody i gleby,
 • - Hydraulika i hydrodynamika,
 • - Mechanika gruntów,
 • - Budownictwo wodne,
 • - Inżynieria wodno-melioracyjna,
 • - Ochrona przed powodzią,
 • - Ekologia wód,
 • - Wodociągi i kanalizacje,
 • - Zintegrowana gospodarka wodna

Odpowiednią jakość nauczania zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra akademicka oraz infrastruktura badawcza i edukacyjna zlokalizowana w Laboratorium – Centrum Wodnym, stanowiąca wyposażenie na najwyższym poziomie europejskim. Umiejętności praktyczne są doskonalone w ramach przedmiotowych ćwiczeń terenowych oraz sześciotygodniowych praktyk realizowanych na obiektach gospodarki wodnej.

Część programu studiów może być realizowana na najlepszych uczelniach europejskich w ramach programu Earsmus oraz programów „double degree” pozwalających na uzyskanie oprócz dyplomu SGGW również dyplom uczelni zagranicznej.foto2

Absolwenci kierunku Inżynieria i gospodarka wodna mogą być zatrudnieni m.in. w:

 • - zarządach gospodarki wodnej,
 • - przedsiębiorstwach budownictwa wodnego,
 • - przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • - instytucjach i urzędach administracji terytorialnej,
 • - biurach projektów i doradztwa,
 • - obiektach energetyki wodnej,
 • - działach ochrony środowiska i przygotowania produkcji w dużych obiektach przemysłowych.

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony