photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia stacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

 

Budowle i systemy_przeciwerozyjne
Budownictwo ogólne
Budownictwo wodne
Budownictwo wodne II
Budownictwo ziemne
Chemia wody i gleby
Dokumentacja i komputerowe kosztorysowanie robot inżynieryjnych
Dokumentowanie zasobów wod podziemnych
Ekologia ogólna
Ekologia wód
Ekonomika inżynierii i gospodarki wodnej
Energetyka wodna
Fizyka
Fundamentowanie
Geodezja
Geologia i hydrogeologia
Gleboznawstwo i hydrologia gleb
Gospodarka wodna na terenach chronionych
Grafika inżynierska
Hydraulika i hydrodynamika
Hydrobiologia
Hydrologia
Hydrotechniczne konstrukcje stalowe i budowle betonowe
Inżynieria rzeczna
Inżynieria wodno-melioracyjna
Kompleksowe praktyki terenowe
Komputerowe wspomaganie projektowania
Konstrukcje żelbetowe i metalowe
Mała retencja na obszarach zurbanizowanych
Matematyka
Materiały budowlane
Mechanika budowli i wytrzymałość materiałów
Mechanika gruntów
Meteorologia i klimatologia
Metody numeryczne w projektowaniu ziemnych budowli hydrotechnicznych
Mikrobiologia wód
Modelowanie procesów gleba-roślina-atmosfera
Modelowanie procesów hydrologicznych
Modernizacja i wzmacnianie ziemnych budowli hydrotechnicznych
Monitorowanie budowli hydrotechnicznych
Nawodnienia ciśnieniowe
Obiekty i systemy małej retencji
Ochrona ekosystemów wodnych
Ochrona przed powodzią
Ochrona własności intelektualnej
Oczyszczanie ścieków
Oddziaływanie obiektów wodnych na środowisko
Odwodnienia budowli
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Podstawy prawoznawstwa
Podstawy przedsiębiorczości i marketingu
Praktyki zawodowe
Programowanie modernizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Statystyka
Systemy informacji przestrzennej
Systemy odzysku wody
Systemy produkcji rolniczej
Technologia i kosztorysowanie robót
Technologiczne procesy oczyszczania wody
Technologie informacyjne i komunikacja społeczna
Urządzenia i systemy malej architektury wodnej
Wodociągi i kanalizacje
Zbiorniki retencyjne
Zintegrowana gospodarka wodna
Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony