photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia stacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

 1. Budowle i systemy_przeciwerozyjne
 2. Budownictwo ogólne
 3. Budownictwo wodne
 4. Budownictwo wodne II
 5. Budownictwo ziemne
 6. Chemia wody i gleby
 7. Dokumentacja i komputerowe kosztorysowanie robot inżynieryjnych
 8. Dokumentowanie zasobów wod podziemnych
 9. Ekologia ogólna
 10. Ekologia wód
 11. Ekonomika inżynierii i gospodarki wodnej
 12. Energetyka wodna
 13. Fizyka
 14. Fundamentowanie
 15. Geodezja
 16. Geologia i hydrogeologia
 17. Gleboznawstwo i hydrologia gleb
 18. Gospodarka wodna na terenach chronionych
 19. Grafika inżynierska
 20. Hydraulika i hydrodynamika
 21. Hydrobiologia
 22. Hydrologia
 23. Hydrotechniczne konstrukcje stalowe i budowle betonowe
 24. Inżynieria rzeczna
 25. Inżynieria wodno-melioracyjna
 26. Kompleksowe praktyki terenowe
 27. Komputerowe wspomaganie projektowania
 28. Konstrukcje żelbetowe i metalowe
 29. Mała retencja na obszarach zurbanizowanych
 30. Matematyka
 31. Materiały budowlane
 32. Mechanika budowli i wytrzymałość materiałów
 33. Mechanika gruntów
 34. Meteorologia i klimatologia
 35. Metody numeryczne w projektowaniu ziemnych budowli hydrotechnicznych
 36. Mikrobiologia wód
 37. Modelowanie procesów gleba-roślina-atmosfera
 38. Modelowanie procesów hydrologicznych
 39. Modernizacja i wzmacnianie ziemnych budowli hydrotechnicznych
 40. Monitorowanie budowli hydrotechnicznych
 41. Nawodnienia ciśnieniowe
 42. Obiekty i systemy małej retencji
 43. Ochrona ekosystemów wodnych
 44. Ochrona przed powodzią
 45. Ochrona własności intelektualnej
 46. Oczyszczanie ścieków
 47. Oddziaływanie obiektów wodnych na środowisko
 48. Odwodnienia budowli
 49. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 50. Podstawy prawoznawstwa
 51. Podstawy przedsiębiorczości i marketingu
 52. Praktyki zawodowe
 53. Programowanie modernizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 54. Seminarium dyplomowe
 55. Socjologia
 56. Statystyka
 57. Systemy informacji przestrzennej
 58. Systemy odzysku wody
 59. Systemy produkcji rolniczej
 60. Technologia i kosztorysowanie robót
 61. Technologiczne procesy oczyszczania wody
 62. Technologie informacyjne i komunikacja społeczna
 63. Urządzenia i systemy malej architektury wodnej
 64. Wodociągi i kanalizacje
 65. Zbiorniki retencyjne
 66. Zintegrowana gospodarka wodna
 67. Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony