photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia stacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW

REALIZOWANYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Nazwa przedmiotu:

 1. Budowle i systemy przeciwerozyjne
 2. Budownictwo ogólne
 3. Budownictwo wodne
 4. Budownictwo wodne II
 5. Budownictwo ziemne
 6. Chemia wody i gleby
 7. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych
 8. Ekonomika inżynierii i gospodarki wodnej
 9. Ekologia ogólna
 10. Ekologia wód
 11. Energetyka wodna
 12. Fizyka
 13. Fundamentowanie
 14. Geodezja
 15. Geologia i hydrogeologia
 16. Gleboznawstwo i hydrologia gleb
 17. Grafika inżynierska
 18. Hydraulika i hydrodynamika
 19. Hydrobiologia
 20. Hydrologia
 21. Hydrotechniczne konstrukcje stalowe i budowle betonowe
 22. Inżynieria rzeczna
 23. Inżynieria wodnomelioracyjna
 24. Kompleksowe praktyki terenowe cz. Wodociągi i kanalizacja_Katedra Inżynierii Budowlanej
 25. Kompleksowe praktyki terenowe cz. Gleboznawstwo i Hydrologia Gleb
 26. Kompleksowe praktyki terenowe cz. Hydrologia
 27. Kompleksowe praktyki terenowe cz. Mechanika gruntów
 28. Komputerowe wspomaganie projektowania
 29. Konstrukcje żelbetowe i metalowe
 30. Mała retencja na obszarach zurbanizowanych
 31. Matematyka
 32. Materiały budowlane
 33. Mechanika budowli i wytrzymałość materiałów
 34. Mechanika gruntów
 35. Meteorologia i klimatologia
 36. Mikrobiologia wód
 37. Modelowanie numeryczne w geotechnice
 38. Modelowanie parametrów jakości wody w procesach oczyszczania
 39. Modelowanie procesów hydrologicznych
 40. Modelowanie procesów gleba roślina atmosfera
 41. Modernizacja i wzmacnianie ziemnych budowli hydrotechnicznych
 42. Monitorowanie budowli hydrotechnicznych
 43. Nawodnienia ciśnieniowe
 44. Obiekty i systemy malej retencji
 45. Ochrona ekosystemów wodnych
 46. Ochrona przed powodzią
 47. Ochrona własności intelektualnej
 48. Oczyszczanie ścieków
 49. Oddzialywanie obiektów wodnych na środowisko
 50. Odwodnienia budowli
 51. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 52. Podstawy prawoznawstwa
 53. Podstawy przedsiębiorczości i marketingu
 54. Programowanie modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych
 55. Socjologia
 56. Statystyka
 57. Stawy rybne
 58. Systemy informacji przestrzennej
 59. Systemy odzysku wody
 60. Systemy produkcji rolniczej
 61. Technologia i organizacja robót
 62. Technologie informacyjne i komunikacja społeczna
 63. Urządzenia i systemy małej architektury wodnej
 64. Wodociągi i kanalizacje
 65. Zbiorniki retencyjne
 66. Zintegrowana gospodarka wodna
 67. Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony