photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria Środowiska I stopnia

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 1. Bioindykacja
 2. Biologia i ekologia
 3. Biologia sanitarna
 4. Budowle ziemne w krajobrazie
 5. Budownictwo ogólne
 6. Budownictwo wodne
 7. Budownictwo ziemne
 8. Chemia
 9. Ekologia wód śródlądowych
 10. Ekonomia
 11. Ekonomika w inżynierii środowiska
 12. Eksploatacja systemów nawodnień i odwodnień
 13. Elementy zarządzania
 14. Erozja i sedymentacja
 15. Fizyka
 16. Fundamentowanie
 17. Geodezja i fotogrametria w inżynieryjnym procesie inwestycyjnym
 18. Geodezja i kartografia
 19. Geologia i hydrogeologia
 20. Gleboznawstwo i rekultywacja
 21. Instalacje ciepłownicze, wentylacyjne i gazowe
 22. Gospodarka odpadami
 23. Gospodarka wodna gleb
 24. Gospodarka wodna i ochrona wód
 25. Hydraulika koryt otwartych
 26. Hydrologia I
 27. Hydrologia II
 28. Hydrologia – praktyki terenowe
 29. Informatyczne podstawy projektowania I
 30. Informatyczne podstawy projektowania II
 31. Infrastruktura komunikacyjna
 32. Instalacje ciepłownicze, wentylacyjne i gazownicze
 33. Instalacje w budynkach inwentarskich
 34. Inżynieria rzeczna
 35. Kataster i geodezyjne urządzanie terenu
 36. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 37. Klimatologia planistyczna
 38. Konstrukcje żelbetowe
 39. Kształtowanie terenów dolinowych
 40. Laboratoryjne techniki badań geotechnicznych
 41. Lokalne systemy oczyszczania ścieków
 42. Maszynoznawstwo i maszyny budowlane
 43. Matematyka I
 44. Matematyka II
 45. Materiałoznawstwo
 46. Materiałoznawstwo i armatura instalacyjna
 47. Mechanika gruntów i geotechnika I
 48. Mechanika gruntów i geotechnika II
 49. Mechanika i wytrzymałość materiałów I
 50. Mechanika i wytrzymałość materiałów II
 51. Mechanika płynów I
 52. Mechanika płynów II
 53. Mechanizacja robót budowlanych
 54. Meteorologia i klimatologia
 55. Mikrobiologiczne metody uzdatniania wody
 56. Mikronawodnienia
 57. Monitoring wód powierzchniowych
 58. Ochrona gleb oraz biologiczna rekultywacja terenów zdegradowanych
 59. Ochrona i rekultywacja wód
 60. Ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych
 61. Ochrona jezior
 62. Ochrona powietrza
 63. Ochrona przed powodzią
 64. Ochrona środowiska
 65. Oczyszczanie  ścieków
 66. Oddziaływania wyjątkowe w projektowaniu
 67. Odwodnienia budowli i osiedli
 68. Odwodnienia miejskie, wiejskie i przemysłowe
 69. Ogrzewnictwo i wentylacja
 70. Organizacja i zarządzanie
 71. Podstawy melioracji
 72. Podstawy prawoznawstwa
 73. Podstawy zrównoważonego rozwoju
 74. Praktyka zawodowa
 75. Praktyki z mechaniki gruntów i geotechniki
 76. Programowanie modernizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 77. Renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 78. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska
 79. Rozpoznawanie zasobów wód podziemnych
 80. Rozwój obszarów wiejskich
 81. Rysunek techniczny i geometria wykreślna
 82. Seminarium dyplomowe – KIW
 83. Sieci i instalacje sanitarne
 84. Systemy informacji przestrzennej
 85. Systemy nawodnień
 86. Systemy odwodnień
 87. Techniczne sposoby oczyszczania gruntu
 88. Techniki badań geotechnicznych in situ
 89. Techniki oceny stanu środowiska
 90. Techniki pomiarowe i modelowanie w kształtowaniu i inżynierii środowiska
 91. Technologia robót budowlanych
 92. Technologia wody i ścieków
 93. Technologie informacyjne
 94. Teledetekcja i GNSS
 95. Termodynamika techniczna
 96. Ujęcia wód podziemnych
 97. Układy pompowe i sprężonego powietrza
 98. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót inżynierskich
 99. Zagospodarowanie terenów zanieczyszczonych
 100. Zagrożenia i monitoring atmosfery
 101. Zagrożenia i ochrona atmosfery
 102. Zagrożenia sanitarne w środowisku
 103. Język obcy I
 104. Język obcy II
 105. Wychowanie fizyczne

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony