photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria Środowiska I stopnia

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Bioindykacja
Biologia i ekologia
Biologia sanitarna
Budowle ziemne w krajobrazie
Budownictwo ogólne
Budownictwo wodne
Budownictwo ziemne
Chemia
Ekologia wód śródlądowych
Ekonomia HES
Elementy zarządzania
Erozja i sedymentacja
Fizyka
Fundamentowanie
Geodezja i kartografia
Geologia i hydrogeologia
Gleboznawstwo i rekultywacja
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodna gleb
Gospodarka wodna i ochrona wód
Hydraulika koryt otwartych
Hydrologia I
Hydrologia II
Informatyczne podstawy projektowania I
Informatyczne podstawy projektowania II
Infrastruktura komunikacyjna
Instalacje ciepłownicze, wentylacyjne i gazowe
Inżynieria rzeczna
Język angielski I
Język angielski II
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Klimatologia planistyczna
Komunikowanie społeczne HES
Konstrukcje żelbetowe
Konstrukcje żelbetowe (2)
Kształtowanie terenów dolinowych
Laboratoryjne techniki badań
Lokalne systemy oczyszczania ścieków
Maszynoznawstwo i maszyny budowlane
Matematyka I
Matematyka II
Materiałoznawstwo
Materiałoznawstwo i armatura instalacyjna
Mechanika gruntów i geotechnika I
Mechanika gruntów i geotechnika II
Mechanika i wytrzymałość materiałów I
Mechanika i wytrzymałość materiałów II
Mechanika płynów I
Mechanika płynów II
Mechanizacja robót budowlanych
Meteorologia i klimatologia
Mikrobiologiczne metody uzdatniania wody
Mikronawodnienia
Monitoring wod powierzchniowych
Ochrona gleb oraz biologiczna rekultywacja terenów zdegradowanych
Ochrona i rekultywacja wód
Ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych
Ochrona jezior
Ochrona powietrza
Ochrona przed powodzią
Ochrona środowiska
Oczyszczanie ścieków
Oddziaływania wyjątkowe w projektowaniu
Odwodnienia budowli i osiedli
Odwodnienia miejskie wiejskie i przemysłowe
Organizacja i zarządzanie
Podstawy melioracji
Podstawy prawoznawstwa
Podstawy zrównoważonego rozwoju
Praktyka zawodowa
Praktyki z geodezji
Praktyki z geologii i hydrogeologii
Praktyki z gleboznawstwa i rekultywacji
Praktyki z hydrologii
Praktyki z meteorologii i klimatologii
Programowanie modernizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Rolnicze podstawy kształtowania środowiska
Rozpoznawanie zasobów wod podziemnych
Rozwój obszarów wiejskich
Rysunek techniczny i geometria wykreślana
Seminarium dyplomowe I KIB
Seminarium dyplomowe II KIB
Seminarium dyplomowe KG
Seminarium dyplomowe KKŚ
Seminarium KIW
Sieci i instalacje sanitarne
Systemy informacji przestrzennej
Systemy nawodnień
Systemy odwodnień
Techniczne sposoby oczyszczania gruntu
Techniki badań geotechnicznych in situ
Techniki pomiarowe i modelowanie w kształtowaniu i inżynierii środowiska
Technologia robót budowlanych
Technologia wody i ścieków
Technologie informacyjne
Teledetekcja i GNSS
Termodynamika techniczna
Ujęcia wód podziemnych
Układy pompowe i sprężonego powietrza
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót inżynierskich
Wychowanie fizyczne
Zagrożenia i monitoring atmosfery
Zagrożenia i ochrona atmosfery
Zagrożenia sanitarne w środowisku

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony