photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria Środowiska I stopnia niestacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Biologia i ekologia I
Biologia i ekologia II
Biologia sanitarna
Budowle ziemne w krajobrazie
Budownictwo ogólne
Budownictwo wodne
Budownictwo ziemne
Chemia
Chemia II
Ekonomia
Fizyka
Fundamentowanie
Geodezja i kartografia
Geologia i hydrogeologia
Gleboznawstwo i rekultywacja
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodna i ochrona wód
Hydrologia I
Hydrologia II
Informatyczne podstawy projektowania I
Informatyczne podstawy projektowania II
Informatyczne podstawy projektowania III
Instalacje ciepłownicze, wentylacyjne i gazowe
Inżynieria rzeczna
Język angielski I
Język angielski II
Język angielski III
Język angielski IV
Komunikowanie społeczne
Konstrukcje żelbetowe
Kosztorysowanie i harmonogramowanie w Inżynierii Środowiska
Kształtowanie terenów dolinowych
Kształtowanie terenów rolniczych
Maszynoznawstwo i maszyny budowlane
Matematyka I
Matematyka II
Matematyka III
Materiałoznawstwo
Mechanika gruntów i geotechnika I
Mechanika gruntów i geotechnika II
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Mechanika plynów I
Mechanika plynow II
Mechanizacja robót budowlanych
Meteorologia i klimatologia
Ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych
Ochrona powietrza
Ochrona środowiska
Odwodnienia budowli i osiedli
Odwodnienia miejskie wiejskie i przemysłowe
Organizacja i zarządzanie
Podstawy melioracji
Podstawy prawoznawstwa
Praktyka zawodowa IŚ
Rolnicze podstawy kształtowania środowiska
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Seminarium dyplomowe KG
Seminarium dyplomowe KIB
Seminarium dyplomowe KIW
Sieci i instalacje sanitarne
Systemy informacji przestrzennej
Systemy nawodnień
Systemy odwodnień
Technologia robót budowlanych
Technologia wody i ścieków
Technologie informacyjne
Termodynamika techniczna
Zagrozenia i monitoring atmosfery
Zagrożenia i ochrona atmosfery
Zagrożenia sanitarne w środowisku

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony