photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria środowiska II stopień niestacjonarne 2019/2020

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA od r.ak.2019/2020

 

Alternatywne źródła energii
Bioindykatory i biotesty w monitoringu ekosystemów
Budowle wodne w środowisku
Chemia środowiska
Metody inwentaryzacji przyrodniczej
Metody komputerowe w geotechnice
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Ochrona wód podziemnych
Oczyszczanie ścieków
Planowanie modernizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Projektowanie systemów instalacji sanitarnych
Renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Statystyka
Technika sanitarna
Techniki oceny stanu środowiska
Ujęcia wód podziemnych
Uzdatnianie wody do celów basenowych i przemyslowych
Wodociągi i kanalizacje
Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
Zbiorniki retencyjne

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony