photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

 
Program studiów na kierunku Ochrona Środowiska, dla studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2019/2020
 
Program studiów na kierunku Ochrona Środowiska, dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem ak. 2019/2020
 

OPIS

Kierunek Ochrona Środowiska kształci specjalistów ochrony środowiska na studiach stacjonarnych I i II stopnia o szerokim i interdyscyplinarnym profilu. Wykładowcami na tym kierunku są specjaliści z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, z innych wydziałów SGGW, jak również z innych uczelni polskich i zagranicznych.

Studia na kierunku ochrona środowiska stwarzają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

• procesów fizyko-chemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym,

• przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery),

• wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko,

• technologii stosowanych w ochronie i rekultywacji środowiska,

• instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska,

• systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem.

Studenci tego kierunku mają możliwość realizacji części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ oraz umów dwustronnych obejmujących również podwójne dyplomowanie (program double degree).

ochrona_srodowiska_zdjecie_2018Studenci studiów I stopnia mają możliwość wyboru następujących specjalizacji dyplomowych:

– Zarządzanie ochroną środowiska,

– Technologie w ochronie środowiska,

– Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych.

Studenci studiów II stopnia mają do wyboru specjalizacje:

– Technologie ochrony środowiska,

– Systemy ochrony środowiska

– Restoration and management of environment (specjalizacja prowadzona w języku angielskim).

Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska są:

• przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,

• narodowy fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

• administracja rządowa i samorządowa,

• zakłady przemysłowe,

• biura projektów i firmy budowlane,

• firmy konsultingowe,

• instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony