photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

OPIS

Kierunek Ochrona Środowiska kształci specjalistów ochrony środowiska o szerokim, interdyscyplinarnym profilu. Program nauczania na kierunku Ochrona Środowiska realizowany jest przez specjalistów

z różnych wydziałów SGGW, a także z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Studia na kierunku Ochrona Środowiska stwarzają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

– Procesów fizyko-chemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym
– Przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery)
– Wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko
– Technologii stosowanych w ochronie i rekultywacji środowiska
– Instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska
– Systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem

Studenci mają możliwość realizacji części studiów zagranicą w ramach programu Erasmus oraz umów dwustronnych obejmujących również podwójne dyplomowanie (program double degree realizowany z Cranfield Univ. i Wageningen Univ.).

Studenci mają możliwość wyboru następujących specjalizacji dyplomowych:

– Zarządzanie i technologie ekorozwoju
– Ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych
– Ochrona przyrody
– Środowisko, żywność, zdrowie
– Technologie w ochronie środowiska
– Restoration and management of environment (prowadzona w języku angielskim).

Nasi absolwenci są chętnie zatrudniani m.in. przez:

– Administrację rządową i samorządową
– Krajowe i zagraniczne instytucje ochrony i kształtowania środowiska
– Przedsiębiorstwa inżynierii komunalnej
– Komórki zajmujące się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych
– Biura projektowe i firmy konsultingowe
– Szkolnictwo i instytucje edukacyjne, instytuty naukowe.

Badania ankietowe wykazują, że zdecydowana większość absolwentów wybrałaby ponownie nasz kierunek. Studia cieszą się dobrą opinią również dzięki dużym możliwościom wyboru przedmiotów, specjalizacji i tematu pracy dyplomowej. Studenci w ankietach oceny podkreślają przyjazne dla nich zarządzanie kierunkiem, które pozwala na realizację indywidualnych zainteresowań, uczestnictwo w programach zagranicznych, dobrą informację i organizację czasu.

 

PROGRAMY STUDIÓW

Studia I stopnia stacjonarne 19.07.2017

Studia I stopnia – SPECJALIZACJE 19.07.2017

Studia II stopnia stacjonarne

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW

Studia I stopnia stacjonarne

Studia II stopnia stacjonarne

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony