photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Projekty edukacyjne

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

Opracowanie ram kwalifikacji dla nauk żywnościowych na rosyjskich uniwersytetach (Development of Qualification Framework for Food Sciences Studies at Russian Universities)

Akronim projektu: DEFRUS

Okres realizacji: 15.10.2011-14.10.2014

Numer: 517336-TEMPUS-1-2011-1-PL-TEMPUS-SMHES

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar


Opracowanie ram kwalifikacji dla studiów na kierunku gospodarka przestrzenna w rosyjskich uczelniach (Development of Qualification Framework for Land Management at Russian Universities)

Akronim projektu: ELFRUS

Okres realizacji: 15.10.2012-14.10.2015

Numer: 530690-TEMPUS-I-2012-I-PL

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar


Studia magisterskie w zakresie nauk o środowisku i zrównoważonego rozwoju w specjalności gospodarka wodna w Uniwersytetach Uzbekistanu (Master program in environmental science and sustainable development with focus on water management for Uzbekistan higher education)

Akronim projektu: UZWATER

Okres realizacji: 15.10.2012- 14.10.2015

Numer: 530666-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Mosiej

Ramy kwalifikacji dla nauk środowiskowych w uczelniach ukraińskich (Qualifications Frameworks for Environmental Sciences at Ukrainian Universities)

Akronim projektu: QANTUS

Okres realizacji: 01.12.2013- 30.11.2016

Numer: 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar


PROJEKTY ZREALIZOWANE

Środowiskowe programy studiów na uniwersytetach rolniczych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.01.2010-14.01.2013

Wprowadzenie trzy stopniowego systemu studiów i modernizacja metod dydaktycznych w zakresie studiów środowiskowych w rosyjskich uczelniach rolniczych.

Zrównoważona gospodarka wodna w Azji Centralnej (SWAN)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.01.2010-14.01.2013

Wdrożenie międzynarodowego programu magisterskiego o tematyce zarządzania zasobami wodnymi dla uniwersytetów z Azji Centralnej w zgodzie z kryteriami procesu bolońskiego.

Zarządzanie środowiskiem w środowiskowych programach nauczania (ENGO)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Mosiej

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.10.2010-14.10.2013

Opracowanie programu kierunku “Zarządzanie Środowiskiem”  dla I, II i III stopnia studiów w uczelniach białoruskich, rosyjskich i ukraińskich.

Sieć uczelni w Azji centralnej dla opracowania systemu zapewnienia jakości i akredytacji (CANQUA)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.01.2009-14.01.2012

Opracowanie i wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia dla uniwersytetów w Azji Centralnej.

Opracowanie programu kształcenia ustawicznego nt gospodarki gruntami.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  01.09.2007-28.02.2010

Opracowanie nowego programu studiów poprzez wprowadzenie kursów podyplomowych dla kształcenia ustawicznego w zakresie gospodarowania gruntami w Federacji Rosyjskiej.

Opracowanie dwu-stopniowego programu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa żywności.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji: 01.09.2007-28.02.2010

Wdrażanie procesu bolońskiego poprzez opracowanie dwu stopniowego systemu studiów w zakresie bezpieczeństwa żywności w dwóch uczelniach rosyjskich.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony