photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Projekty edukacyjne

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

Wzmacnianie ochrony środowiska i budownictwa energooszczędnego w regionie Morza Śródziemnego (Boosting Environmental Protection and Energy Efficient Buildings in Mediterranean Region)

Akronim projektu: PROEMED

Okres realizacji: 15.10.2016 – 14.10.2019

Numer: 573644-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Koordynator projektu: Uniwersytet w Genui, Włochy

Kierownik projektu w Polsce: dr Marek Giełczewski

Opracowanie ram kwalifikacji dla nauk żywnościowych na rosyjskich uniwersytetach (Development of Qualification Framework for Food Sciences Studies at Russian Universities)

Akronim projektu: DEFRUS

 

Okres realizacji: 15.10.2011-14.10.2014

Numer: 517336-TEMPUS-1-2011-1-PL-TEMPUS-SMHES

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

 

Opracowanie ram kwalifikacji dla studiów na kierunku gospodarka przestrzenna w rosyjskich uczelniach (Development of Qualification Framework for Land Management at Russian Universities)

Akronim projektu: ELFRUS

 

Okres realizacji: 15.10.2012-14.10.2015

Numer: 530690-TEMPUS-I-2012-I-PL

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

 

Studia magisterskie w zakresie nauk o środowisku i zrównoważonego rozwoju w specjalności gospodarka wodna w Uniwersytetach Uzbekistanu (Master program in environmental science and sustainable development with focus on water management for Uzbekistan higher education)

Akronim projektu: UZWATER

 

Okres realizacji: 15.10.2012- 14.10.2015

Numer: 530666-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Mosiej

Ramy kwalifikacji dla nauk środowiskowych w uczelniach ukraińskich (Qualifications Frameworks for Environmental Sciences at Ukrainian Universities)

Akronim projektu: QANTUS

 

Okres realizacji: 01.12.2013- 30.11.2016

 

 

Numer: 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Środowiskowe programy studiów na uniwersytetach rolniczych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.01.2010-14.01.2013

Wprowadzenie trzy stopniowego systemu studiów i modernizacja metod dydaktycznych w zakresie studiów środowiskowych w rosyjskich uczelniach rolniczych.

Zrównoważona gospodarka wodna w Azji Centralnej (SWAN)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.01.2010-14.01.2013

Wdrożenie międzynarodowego programu magisterskiego o tematyce zarządzania zasobami wodnymi dla uniwersytetów z Azji Centralnej w zgodzie z kryteriami procesu bolońskiego.

Zarządzanie środowiskiem w środowiskowych programach nauczania (ENGO)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Mosiej

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.10.2010-14.10.2013

Opracowanie programu kierunku “Zarządzanie Środowiskiem”  dla I, II i III stopnia studiów w uczelniach białoruskich, rosyjskich i ukraińskich.

Sieć uczelni w Azji centralnej dla opracowania systemu zapewnienia jakości i akredytacji (CANQUA)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  15.01.2009-14.01.2012

Opracowanie i wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia dla uniwersytetów w Azji Centralnej.

Opracowanie programu kształcenia ustawicznego nt gospodarki gruntami.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji:  01.09.2007-28.02.2010

Opracowanie nowego programu studiów poprzez wprowadzenie kursów podyplomowych dla kształcenia ustawicznego w zakresie gospodarowania gruntami w Federacji Rosyjskiej.

Opracowanie dwu-stopniowego programu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa żywności.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Tempus Programme

Okres realizacji: 01.09.2007-28.02.2010

Wdrażanie procesu bolońskiego poprzez opracowanie dwu stopniowego systemu studiów w zakresie bezpieczeństwa żywności w dwóch uczelniach rosyjskich.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony